3.ROTA (Kyzikos Hadrian Tapınağı-Amfiteatr-Tatlı Su Köyü)

Kyzikos ontik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içerisinde Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Kapıdağ Yarımadası'nın anakara ile birleştiği kıstağın kuzeyinde, Bandırma-Erdek karayolunun 9. km'sinde düzler Mevkii'nde bulunmaktadır.

Kyzikos antik kentinde Amfiteatr, Nekropol, Metroon, Bouleterion, Tiyatro ve Akropol gibi mimari yapılar bulunmasına rağmen; kentin adını, antik kaynaklarda "Dünyanın Sekizinci Harikası" olarak anılan Hadrian Tapınağı duyurmuştur. Araştırmacılar, MS 117 yılında meydana gelen deprem üzerine İmparator Hadrian'ın MS 124 yılında Kyzikos'a geldiğini, kentin ve tapınağın tahrip olduğunu görerek maddi yardımda bulunması üzerine kentin onarıldığını ve tapınağın da inşasına başlandığını kabul ederler. Mimar Aristainetos'un denetiminde yapılan 8x16 sütünlu, dipteros planlı, korinth düzenindeki bu tapınağın doğu-batı yönünde uzanan yedi galerisinden günümüze yalnız üç galeri sağlam kalmıştır. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN'ın başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında, yapı uzun kenarının 116,23 m olduğu tespit edilerek Anadolu'nun en büyük tapınağı olduğu sonucuna varılmıştır. Yine bu kazılar sırasında ortaya çıkarılan 1,90 m çapı ve 2,50 m yüksekliğe sahip olan korinth sütun başlığı ise Roma İmparatorluğu sınırları içinde yapılmış en büyük ve en zarif korinth sütun başlığıdır.

Hadrian Tapınağı'ndan başlayarak Amfiteatr'dan geçen ve Tatlısu köyünde biten yürüyüş yolu toplamda 11 km'dir. Kyzikos - Tatlısu rotası kolay düzeyde bir parkur olup, rota köy yollarından ve patikalardan devam ederek Tatlısu'da bitmektedir.

KARA HAVA VİDEO

Bağlantılar